Deutsch / Magyar  / English
Eva Nagy
Az európai expresszionizmus egy képviselője
 

 „A művész tevékenysége nem szabad, hogy egyszerű hatásvadászatban merüljön ki. A művészet feladata abból a megfontolásból fakad, hogy vajon miből áll a minket körülvevő világ absztrakciója. Csak miután ezt a kérdést megválaszoltam, fogok hozzá elvont képek megfestéséhez. Ott, ahol az emberek sorsáért való félelem és aggódás megszűnik, ott kirajzolódik egy boldog és elégedett világkép; a l`art pour l`art művészete.“


Éva Nagy: „Magamról és a világ absztrakciójáról“, Wiener Kunsthefte, 7.8.1986

 


Színek és formák – Az önmegfigyelés kaleidoszkópja.


Különlegesen kiemelkedő színenergia jellemzi édesanyám képeit. Élettől duzzadó teremteni vágyás. Alkotásai változatos és határtalanul fantáziadús színalkalmazással bepillantásokat, áttekintéseket és kipillantásokat tesznek lehetővé.

Benyomásokat. Èlményvilágokat.

Édesanyám autentikus és meggyőző expresszionista volt; kiváló képviselője az európai expresszionizmus második szakaszának.

Édesanyám majd 75 évet átfogó alkotói időszakában több mint 2.600 művet hozott létre és ez alatt az idő alatt végigfutotta a naturalizmus, az impresszionizmus és expresszionizmus állomásait, egészen az absztrakt művészetig. De a legtalálóbban az expresszionista jelző illik rá.

Nem tartozott egyetlen iskolához sem. Egy érzékeny, nehezen illetve nem alkalmazkodó művésznő volt, aki egy meggyőzni vágyó életművön dolgozott.

Több mint 2.600 alkotás: ebből körülbelül 200 olajfestmény, a többi pedig rajz, pasztell, akvarell és egyéb grafika. Nagyon sok művét pasztellkrétával, vízfestékkel, tussal és ceruzával alkotta papírra – valószínű anyagi megfontolásból – és közben rengeteg dolgot kipróbált. A vakkeretes vászon és az olajfesték drágák voltak, ezért gyakran festett egyszerűen vászonra és farostlemezre.

A 60-as évekbeli korai művei még nyugtalanságról tanúskodnak. Némelyek labirintusszerűek, màsok pedig egymàsba kulcsolódó és egymásba tekeredő testeket àbràzolnak. A labirintus kibogozhatatlannak tűnik, mégis egyfajta titokzatos rend és harmónia tölti ki ezeket a képeket.

Ezt a nyugtalanságot a későbbi alkotásokon üdvözült védettség váltja fel. A képek a természetből kiragadott részleteket ábrázolnak: embereket, portrékat, tájakat, fákat, virágokat és vallásos témákat. Elsősorban a portrék, beleértve az önportrékat, nagyon hatásosak.

A képek mind egy felettébb érzékeny festőművésznő befelé forduló és elmélyült alkotásai. Mély hatást gyakorolnak az emberre, aki magára van utalva, maga kell, hogy érzékelje az életb?l kiragadott és felvázolt jeleneteket és témákat.

A művésznő színesnek, mozgalmasnak és dinamikusnak látta a világot. Így a képein is egy színekkel és formákkal teli tánc tükröződik.

Alkotásai a valóság benyomásait adják vissza, melyet mindannyian a – jungi értelemben vett – kollektív tudatalattinkban hordozunk. És éppen ezek a benyomások hatnak az érdeklődőre a képek megtekintésekor. Azáltal, hogy megnyitja a tudatalattiba visszaszorított benyomások kapuját, lehetővé teszi a képzelőerő működését.

Ez az oka annak, hogy alkotásai mindenkihez szólnak, és mindenki számára van mondanivalójuk.

Ez az internetoldal mind a szakmai világ mind a művészet iránt érdeklődő publikum számára jött létre azzal a céllal, hogy megőrizze e különleges festőművésznő művészeti örökségét. Édesanyám művészetének egy jelentős része ezoterikus, nehezen megközelíthető. Számára mégis egy méltó helyet teremteni – ez az itt olvasható internetoldal egyik legfontosabb célja. Talán valamelyest hozzájárul ahhoz, hogy eljön majd az a nap, amikor az emberek ismerik és tisztelik édesanyám alkotásait.

Dr. Piskolti Szabolcs
Bécs, 2004. áprilisa